Organizační struktura Párty Campu se příliš neliší od klasického dětského tábora, až na jediné, a to jsou barmani a barmanky. Organizátoři akce fungují zároveň jako hlavní vedoucí, kteří sestavují programovou náplň. Každý oddíl má své dva oddílové vedoucí, kteří se o jeho členy starají v průběhu celého tábora.

Na bezproblémový průběh dohlíží mimo vedoucích také zdravotnický tým. Všichni vedoucí i zdravotníci mají za sebou studentská léta či pořádání dětských táborů, takže jsou zocelení praxí. Za léta pořádání táborů pro dospělé jsme do týmu vedoucích přibrali také některé naše „ex-táborníky“, kteří prokázali svou spolehlivost a schopnosti. Každý ročník vylepšujeme program, přidáváme nové ještě zábavnější hry z vlastní produkce a snažíme se o maximální spokojenost našich táborníků.